Oczyszczalnie fluoidalne

Oczyszczalnie ścieków przydomowych to coraz większy trend. Warto je zainstalować wszędzie tam, gdzie wstęp do kanalizacji jest zły. Oczyszczalnia tego modelu daje się bowiem dużo niż nowe rozwiązania, zwłaszcza przy normalnym użytkowaniu.

Oczyszczalnie ekologiczne używają do uzdatniania wody naturalne filtry. Mogą żyć to złoża biologiczne lub, w sukcesie oczyszczalni roślinnych – filtry wykorzystujące korzenie roślin. W tych pierwszych wykorzystywane jako filtr są różne naturalne materiały, takie gdy na przykład wulkaniczna skała. Pamiętać trzeba, że oczyszczanie wody w wypadku oczyszczalni ekologicznych działa w dwóch etapach. Kluczowy jest beztlenowy także liczy na pierwszym oczyszczeniu ścieków z popularniejszych zanieczyszczeń – cięższe opadają na dno również nie idą dalej. Dopiero po woda ma do nowego etapu, gdzie są już mikroorganizmy – ten sezon jest już z udziałem tlenu. Oczyszczalnia fluoidalna wybiera się na środowisku oczyszczalni ekologicznych, ponieważ zwiększa skuteczność swojego dzieła poprzez wykorzystanie technologii złóż fluoidalnych. W przeciwieństwie do tradycyjnych filtrów jakie znamy, złoża fluoidalne poruszają się swobodnie, co powoduje im na właściwsze filtrowanie zanieczyszczeń. Oczyszczalnia tego modelu jest słaba – może dotyczyć tylko jeden pojemnik. Nie polepsza to jednak faktu, że ponadto w ostatnim przykładzie do odkażania wody używa się mikroorganizmy. Wodę po oczyszczeniu można spożytkować na model do podlewania roślin. Możliwe istnieje i wylanie jej do rzeki czy do rowów melioracyjnych.